0934.346.889

  • Nền trang con

Gửi thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Vật liệu và Lưới thép Hải Phòng

Địa chỉ: Số 10/658 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại:

02253.593.389

Kinh doanh 1: 0378.048.568

Kinh doanh 2: 0963.200.558

Kinh doanh 3: 0936.845.586

Kinh doanh 4: 0947.23.1468

Hotline: 0934.346.889

Fax:

Email: luoithephp@gmail.com

Website: http://luoithephaiphong.com/

Hotline hỗ trợ

Video nổi bật

Bản QuyềnThuộc Về Công ty Cổ phần Vật liệu và Lưới thép Hải Phòng - Designed by VinaWeb