0934.346.889

  • Nền trang con

Khối lượng tiêu chuẩn

BẢNG TIÊU CHUẨN HÀNG RÀO LƯỚI THÉP HÀN CHẤN GẬP ĐẦU

Vật liệu thép tròn SS400, CT3, được làm sạch bề mặt, mạ nhúng nóng, mạ điện phân hoặc sơn tĩnh điện theo yêu cầu.

KHỔ LƯỚI

KÍCH THƯỚC: DÀI  x CAO

Tiêu chuẩn

2900mm x 2000mm

Tối đa

3500mm x 2100 mm

TT

Ký hiệu

Đường kính dây (mm) ±5%

Kích thước mắt lưới (mm)

Tiêu chuẩn sản xuất

Hình ảnh minh họa

1

HP-HR -3-50/150

3

50 x150

 

 

 

 

 

9391:2012

2

HP-HR -3-50/200

3

50 x200

3

HP-HR -4-50/150

4

50 x150

4

HP-HR -4-50/200

4

50 x200

5

HP-HR -5-50/150

5

50 x150

6

HP-HR -5-50/200

5

50 x200

7

HP-HR -6-50/150

6

50 x150

8

HP-HR -6-50/200

6

50 x200

TIÊU CHUẨN LƯỚI THÉP DÙNG TRONG HÀNG RÀO LƯỚI THÉP

Hàng rào lưới thép được sản xuất từ sợi thép tròn hoặc thép vằn vật liệu CT3 hoặc SS400  qua công đoạn bóc rỉ để làm sạch bề mặt, sau đó được hàn trên dây chuyền công nghệ tự động theo các kích thước mắt lưới định sẵn, theo TC XDVN 9391:2012, sau đó chuyển sang công đoạn phủ bảo vệ bề mặt:  Mạ điện phân, mạ nhúng nóng, hoặc sơn tĩnh điện

1-  Quy cách mắt lưới : Đáp ứng tiêu chuẩn TCXDVN 9391:2012 (Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam)

2-  Kích thước :  Chiều cao lớn nhất :  2000mm

                            Chiều dài lớn nhất :  3500mm

3- Đường kính dây: ɸ3 (mm) -  ɸ6 (mm)

4- Vật liệu : Thép CT3 hoặc SS400

5- Hình ảnh minh họa

BẢNG TIÊU CHUẨN HÀNG RÀO LƯỚI THÉP HÀN CHẤN SÓNG

Vật liệu thép tròn SS400, CT3, được làm sạch bề mặt, mạ nhúng nóng, mạ điện phân hoặc sơn tĩnh điện theo yêu cầu.

KHỔ LƯỚI

KÍCH THƯỚC: DÀI  x CAO

Tiêu chuẩn

2900mm x 2000mm

Tối đa

3500mm x 2200 mm

TT

Ký hiệu

Đường kính dây (mm) ±5%

Kích thước mắt lưới (mm)

 

Tiêu chuẩn sản xuất

 

 

Hình ảnh minh họa

1

HP-HR -3-50/150

3

50 x150

 

 

 

 

 

9391:2012

2

HP-HR -3-50/200

3

50 x200

3

HP-HR -4-50/150

4

50 x150

4

HP-HR -4-50/200

4

50 x200

5

HP-HR -5-50/150

5

50 x150

6

HP-HR -5-50/200

5

50 x200

7

HP-HR -6-50/150

6

50 x150

8

HP-HR -6-50/200

6

50 x200

9

HP-HR -8-50/150

8

50 x150

 

10

HP-HR -8-50/200

8

50 x200

 

11

HP-HR -10-50/150

10

50 x150

 

TIÊU CHUẨN LƯỚI THÉP DÙNG TRONG HÀNG RÀO LƯỚI THÉP

Hàng rào lưới thép được sản xuất từ sợi thép tròn hoặc thép vằn vật liệu CT3 hoặc SS400  qua công đoạn bóc rỉ để làm sạch bề mặt, sau đó được hàn trên dây chuyền công nghệ tự động theo các kích thước mắt lưới định sẵn, theo TC XDVN 9391:2012, sau đó chuyển sang công đoạn phủ bảo vệ bề mặt:  Mạ điện phân, mạ nhúng nóng, hoặc sơn tĩnh điện

1-  Quy cách mắt lưới : Đáp ứng tiêu chuẩn TCXDVN 9391:2012 (Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam)

2-  Kích thước :  Chiều cao lớn nhất :  2300mm

                            Chiều dài lớn nhất :  3500mm

3- Đường kính dây: ɸ3 (mm) -  ɸ10 (mm)

4- Vật liệu : Thép CT3 hoặc SS400

5- Hình ảnh minh họa

BẢNG TIÊU CHUẨN KHỐI LƯỢNG LƯỚI THÉP HÀN

TÊN SẢN PHẨM

ĐƯỜNG KÍNH DÂY  (mm)

KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN (mm)

MẮT LƯỚI (mm)

KHỐI LƯỢNG (kg/m2)

LƯỚI THÉP HÀN

3

1000x2000

25x50

4.52

3

1000x2000

50x50

2.30

3

1000x2000

100x100

1.19

4

1000x2000

50x50

4.14

4

1000x2000

100x100

2.07

4

1000x2000

200x200

0.99

5

1000x2000

50x50

6.39

5

1000x2000

100x100

3.2

5

1000x2000

200x200

1.6

6

1000x2000

50x50

9.21

6

1000x2000

100x100

4.4

6

1000x2000

200x200

2.2

8

1000x2000

100x100

7.8

8

1000x2000

150x150

5.85

8

1000x2000

200x200

3.9

10

1000x2000

100x100

12.32

10

1000x2000

150x150

11.06

10

1000x2000

200x200

6.16

12

1000x2000

150x150

10.2

12

1000x2000

200x200

8.87

Hotline hỗ trợ

Video nổi bật

Bản QuyềnThuộc Về Công ty Cổ phần Vật liệu và Lưới thép Hải Phòng - Designed by VinaWeb